Skognæringa stoppa opp – Vestlandet hardast råka

I AT Skog, tidlegare Vestskog, har alle tilsette fått permitteringsvarsel. Før påske stansa all hogst i Nordfjord og Sunnfjord opp.