Skjebnen til brua kan bli avgjort i september

Foreløpig har fylket ingen plan om å byggje ny bru. I haust kan det derimot snu.