Skattekortet for 2020 har kome: Dette må du sjekke

Av

Visse endringar kan ha stor innverknad på kor mykje skatt du skal betale – frå måndag kan du sjekke skattetrekkmeldinga.