Skal vurdere å seinke 80-grensa her

Etter eit privat initiativ skal fylkeskommunen no vurdere om fartsgrensa skal bli seinka på Austrheim.