Sjur har bygd lausdriftsfjøs for millionar: – No kan eg vere bonde i mange år

Medan andre isolerte seg inne starta Sjur og familien tidenes investeringsprosjekt på garden.