Sjukeheimen fekk iPad levert på døra: – Det har vore nokre gledestårer

Ei gåve frå Lindås Sanitetsforening gjer at bebuarane ved Lindås bu- og servicesenter får sjå sine pårørande.