Sjekk din kommune: Så mange har søkt dagpengar

Sjå tabellen nedst i saka for siste tal om dagpengesøknadar i Nordhordland og omegn.