Torsdag kom regjeringa med omfattande tiltak for å hindre vidare spreiing av koronaviruset. Dette får store innverknader på folk sine arbeidsliv, kvardagsliv og økonomi.

Vi i Avisa Nordhordland vil gjere vårt beste for å halde lesarane våre oppdatert. I dette direktestudioet vil vi skrive om siste nytt angåande korona nasjonalt.

Her vil du finne nasjonale tiltak og oppdateringar vi meiner du har nytte av. For lokale tiltak, sjå her.

Vil du kontakte redaksjonen?

TLF: 916 20 916
Mail: [email protected]
SMS/MMS NHTIPS til 2005

Følg korona-nyheitene direkte her: