Siri sette seg mål om å bli rektor – til hausten startar ho i rektorstillinga på Manger skule