Senterpartiet vil ikkje seia kven som er deira toppkandidat om Jon Askeland vert fylkesordførar

Jon Askeland vil prioritera fylkesordførarjobben om han må velja, kven skal då ta over for han som toppkandidat i Alver?