Semje mellom Frp og regjeringa om kompensasjon til pelsdyrbøndene

Av

Framstegspartiet og regjeringspartia er samde om ei kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må avvikle bruka. Kva det vil koste, er umogleg å seie.