Seks tatt for høg fart av lensmannen sjølv

– Det er ikkje så veldig ofte eg kjem meg ut på laserkontroll, seier lensmann i Nordhordland, Kjell-Idar Vangberg.