Seier ja til oppstart av byggjeprosjekt på Radøy

No seier Alver kommune ja til start av prosjektet som skal hjelpe funksjonshemma i kvardagen.