UP varslar storkontroll over heile landet

UP varslar storkontroll.  Illustrasjonsfoto

UP varslar storkontroll. Illustrasjonsfoto Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Undersøkingar visar at 140.000 personar køyrar i ruspåverka tilstand kvar einaste dag. No tek UP tak.

DEL

(DT): Denne veka vil UP og politidistrikta gjennomføre ein spesiell kontrollinnsats over heile landet. Fokuset er retta mot køyring i ruspåverka tilstand.

Målet er å bidra til reduksjon av tal drepne og hardt skadde på norske vegar.

Undersøkingar som er verte utført av UP og Folkehelseinstituttet, viser at 140.000 personar køyrar i ruspåverka tilstand kvar einaste dag. 14.000 av dei i alkoholrus.

– At 14.000 køyreturar gjerast med promille dagleg viser at det framleis er alt for mange som køyrer med promille. Den største andelen av desse gjerast av gjengangarar, men det er også mange som set seg i bilen for tidleg dagen deretter, har UP-sjef Runar Karlsen tidlegare uttalt.

I fjor vart 9.649 bilistar tatt for ruskøyring i Noreg. Dette er ein auke på heile ti prosent samanlikna med 2017.

– Rus er ein av hovudårsaka til alvorlege trafikkulykker. Derfor har UP sidan 2014 hatt ekstra fokus på å overvinne ruskøyring, seier Karlsen.

Dette har medført ein auke i tal meldingar med heile 164 prosent frå 2014.

– Me vil også i 2019 halde oppe tal ruskontrollar, og ha som hovudregel at alle me kontrollerer skal rus-testast, seier Karlsen.


Artikkeltags