Samferdselskaos i Vestland fylke: Etter seks timar med diskusjon fall til slutt Hordfast ut i voteringa

Krangelen om Hordfast og K5 Arna-Voss gjorde at ingen i fylkestinget fekk fleirtal for sine samla forslag til kva som bør prioriterast i fylket kommande ti år.