Gulenfirma fekk ferjekontrakt i Solund

GulenSkyss AS skal drive ferjesambandet mellom Daløy og Haldorsneset.