Tidligere har de som mener bompenger kun skal brukes til å finansiere veiprosjekter vært i flertall, men i en ny måling for Bergens Tidende har dette snudd.

48 prosent svarer at de synes pengene også kan brukes til å utbedre kollektivtilbudet. Selv om det ikke utgjør et absolutt flertall, er det flere enn de 44 prosentene som synes pengene skal være forbeholdt veisatsing.

– Så flott, er den umiddelbare reaksjonen til Anna Elisa Tryti (Ap), som er byråd for miljø og utvikling i vestlandshovedstaden.

 

– Dette viser at bergenserne skjønner at bompenger er et nødvendig, men ikke ønsket virkemiddel så lenge regjeringen ikke gir oss andre muligheter, sier hun.

9 prosent av deltakerne i undersøkelsen svarer «ikke sikker» på spørsmålet om veibrukernes bompenger også skal kunne brukes på buss og bane. At de tre kategoriene blir litt over 100 prosent til sammen, skyldes avrunding.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse hvor et representativt utvalg på 600 av byens innbyggere har deltatt. Sist gang avisen stilte samme spørsmål var 50 prosent av de spurte i «bare vei»-leiren, mens 39 prosent tilhørte «både og»-fløyen. Den gangen var det 11 prosent som ikke hadde en klar mening.