Salet av raudt kjøt går ned

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av

Tal frå Nortura viser at engrossalet av raudt kjøt går ned for andre året på rad.

DEL

(Hardanger Folkeblad): I fjor var engrossalet av raudt kjøt ifølgje Nortura på 256.300 tonn. Det er 4500 tonn (1,7 prosent) mindre enn året før, skriv Nationen. I 2018 var nedgangen på 5000 tonn (1,9 prosent).

Fordelt per innbyggjar gjekk forbruket av raudt kjøt ned med 1,1 kilo i 2019.

– På lam var det ein kort sesong og kjedene hadde litt mindre kampanjar i haust. Elles kan det jo vere at det er ein trend med litt redusert forbruk av raudt kjøt. Det har vore ein auke i forbruket av kjøt i mange år, men så har det gått litt ned i det siste, seier Leif Sørensen, prognosesjef i Nortura, til Nationen.

Målt i tonn er nedgangen størst på svin, medan i prosent er nedgangen størst på sau og lam.

Nortura understrekar at dette er førebelse tal, som ikkje inkluderer kjøt som bonden har fått i retur for eige forbruk, såkalla returslakt. Elles skal tala gjelde alt sal på engrosnivå.

Samstundes som engrossalet gjekk ned, var det eit endå større fall i produksjonen av raudt kjøt i fjor. Nortura melder også at reguleringslagra med raudt kjøt minkar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken