Så mykje set dei ned kollektivprisane for neste år

Periodekorta på buss og bane setjast ned frå 800 til 735 kroner i 2021.