Så mykje krasja politiet for i fjor

I fjor blei det registrert 32 hendingar som førte til skadar på køyretøya til Vest politidistrikt.