I løpet av det første fulle året med bomring i Nordhordland, tente Nordhordlandspakken inn 129.796.592 kroner på bomstasjonane.

Det betyr at bomringen tener inn 354.635 kroner per dag.

Då Avisa Nordhordland sist sjekka kva Nordhordlandspakken hadde fått inn, i fjor sommar, vart det klart at det i løpet av første tertial i 2020 vart betalt inn i underkant av 40 millionar kroner. Det har med andre ord vore ei lita auke dei siste to tertiala av året.

Må tene inn over ein milliard

Pengane som kjem inn i bomringen skal gå til å dekke inn fleire vegprosjekt i regionen. Nordhordlandspakken består av 19 prosjekt som til saman har ei prisramme på 1,5 milliardar. Meir enn 1,1 milliardar av dette er det bomringen som skal stå for.

I november i fjor skreiv Avisa Nordhordland om statusen for dei forskjellige prosjekta. Då var fleire prosjekt ferdigstilte, medan andre prosjekt ser ut til å gå over det som er budsjettert. Fem prosjekt er sett på vent fram til fylkeskommunen veit om det er midlar til å gjennomføre dei.