Nå er det få måneder igjen til kommunevalget og alle partier er klar for innspurten om å sanke flest mulig stemmer.

Diskusjonene går høyt og lavt i de fleste medier og det er mange temaer som blir brakt på banen for å trekke velgere.

Det er bompenger, ny kirke i Meland, svømmebasseng, byvekstavtalen, utbygging av Knarvik sentrum og mange andre saker som florerer i media fra de forskjellige partiene. Det er politiske valgfleskløfter som ingen kan levere på.

Men den saken som ikke blir nevnt av noen partier er eiendomsskatten.

Denne skatten som ble lovet ikke skulle bli innført ved sammenslåing til Alver Kommune er det ingen som tørr snakke om. Den store elefanten i rommet.

Nå har undertegnede hatt diverse diskusjoner på nett med forskjellige politiske partier. Og merkelig nok så stopper all diskusjon når eiendomsskatt blir et tema.

Og jeg kan fra anonyme politiske kilder bekrefte at vi vil få eiendomsskatt i Alver kommune fra 2020.

Det er sørgelig tragisk at våre lokalpolitikere ikke klarer å stå ved sine løfter som var en garanti da sammenslåingen den gang ble signert.

Men det viser igjen at dagens politiske styre i vår nye kommune ikke er til å stole på. Og noe må gjøres.

Om noen nå tørr ta bladet fra munnen å fortelle oss som skal stemme hva de reelle fakta er gjenstår å se. Men de er herved oppfordret til å svare på følgende spørsmål. Vil det bli innført eiendomsskatt i Alver kommune etter 2020?

Jeg vil invitere alle politiske partier til å svare på dette innlegget slik at vi velgere kan ha reelle fakta å forholde oss til.

Vår fungerende ordfører fra KrF gjør en fantastisk jobb, Astrid Aarhus Byrknes har muligheter til å bli sittende som ordfører i 4 nye år. Men om hun svikter på denne lovnaden hun gav så er hennes fremtid meget usikker.

Så igjen utfordrer jeg våre politikere til å svare. Vil det bli innført eiendomsskatt i Alver kommune?