Rykte ut for å hjelpe okse i nød

Redningsaksjonen for oksen som hadde sett seg fast fekk ingen lykkeleg ending.