Ruster seg for å teste 5000 i veka

Ved testsenteret på legevakta forbereder eit nytt team med medisinstudentar seg på enno travlare dagar.