Rullestolbrukar Tore er kritisk til banken sitt nye lokale

Sparebanken Vest i Knarvik har den siste tida fått kritikk for utforminga av sitt nye lokale. Tore Eugen Hansen og Vigdis Quamme meiner det er med god grunn.