Rose Parfymeri er inne i sin siste månad. Dette skal lokala brukast til no

No blir lokala fylt med matvarer.