Rosar ordføraren for tett samarbeid i krisetida

Medan koronasituasjonen held fram, inviterer ordføraren til tett samarbeid med gruppeleiarane i kommunen. Det set Morten Klementsen i opposisjonspartiet FNB pris på.