Rolls-Royce sel Bergen Engines på Hordvikneset

Kva som vil skje med dei 770 tilsette ved fabrikken er framleis usikkert.