Ringen snart slutta for Alversund-bygdene

Det blir bokstaveleg talt skrive historie når Alversund-bygdene no blir samla mellom to permar. Med gards- og slektsoga for desse bygdene er ringen slutta. Arbeidet med bygdeboka er kome langt og går alt etter planen skal boka gå i trykken før 2021 er omme.