Lege frifunne for overgrep mot utviklingshemma kvinne

Var på date heime hos kvinna og gjorde legesjekk. – Ikkje straffbart, fastslår retten.