SAMAN I KAMPEN: Bente og Fridtjof Kampevold har kjempa seg gjennom vonde år ilag. No håpar dei at resten av livet vil bestå av gode år.  2 SkjørT: Livet er skjørt, så ekteparet skal nyta kvar einaste dag så lenge dei kan.  3 MAKSIMALISTISK: Bente elskar å innreie huset i kvar einaste krok, og ho pyntar til jul gjennom heile desember.
Moren SæLe

Kampen for livet

Lista er klar. Alt dei skal gjere før dei døyr. For no lever dei på ekstraomgang.
Av
Publisert