Rekordsterkt år for Extra Manger

2019 enda med å bli eit knallår for Extra Manger, som enda med ein omsetnad på 54,3 millionar kroner.