Reiselivet på Vestlandet er ikkje berekraftig, meiner tidlegare reiselivsdirektør

Av

Tidlegare reiselivsdirektør Kristian B. Jørgensen i Fjord Noreg innrømmer at jakta på mange turistar har gått ut over berekrafta i den lokale turistnæringa.