Jan frå Gulen eigde hotellet i 30 år: Har fått kritikk frå fleire hald

EIGEDOM: No er Sandane Hotell seld etter 30 år i hendene til Jan Haveland.