Regjeringa set av 514 millionar til ny veg på E39

Vegprosjektet på E39 mellom Førde og Sande i Vestland får pengar frå statsbudsjettet.