Regjeringa ber nordmenn vente 14 dagar med å ha gjester