Ope brev til Arbeiderpartiet
Nordhordland er den einaste regionen i Hordaland som ikkje har fått sitt eige regionmuseum med tilsette museumsfolk, kontorlokaler, magasin, utstillingslokaler slik dei andre regionane har fått. Det er berre Osterøy kommune som har fått konsolidert museet sitt med Museumssenteret i Hordaland. Vil ditt parti arbeida for at Nordhordlandskommunane med sine 37947 innbyggjarar får sitt eige regionmuseum i Nordhordland, eit likeverdig museumstilbod med dei andre regionane i Hordaland. Kanskje det er ein del regionar i Sogn og Fjordane som òg manglar regionmuseum?

 

Innbyggjatal i Hordaland 524 495
Nordhordland minus Osterøy 37947
Osterøy 8 120
Hardanger Voss 38 122
Sunnhordland 51745
Midthordland 67537
Bergen 281 858

 


https://www.kulturradet.no/documents/10157/4c3ab521-3498-4c80-8942-413b205bdeba

statistikk for museum 2017
TABELL 6: BESØK, TAL GJENSTANDAR, FOTOGRAFI OG ÅRSVERK
2017 Hordaland
Bymuseet i Bergen besøk 176783 ting 94335 foto 88 256 årsverk 62
Museum Vest 169 418 15 568 24 266 41
Hardanger og Voss museum 41 953 51 812 94 604 59
Museumssenteret i Hordaland 26 629 39 931 16 242 43
Sunnhordland Museum 23 344 22 618 31 219 8
Universitetsmuseet i Bergen 23 342 3 930 820 303 952 130
Bergens Sjøfartsmuseum 23 135 14 630 55 000 13
Norsk Vasskraft- og
Industristadmuseum 22 325 11 704 134 831 16