Norled melder om redusert kapasitet på ferjesambandet Leirvåg - Sløvåg på avgangen klokka 14.15 frå Leirvåg.

Årsaka er transport av farleg last. Ferja kan difor maksimalt ta om bord 25 passasjerar på denne avgangen.