Reagerar på vrak-kommentar: - Dette er ikkje noko vrak

Tore Svendsen meiner bilane er vrak, men det er ikkje bileigarane einige i.