Rana Plast tilbakekallar alle båtar dei har laga dei siste seks åra

Er du eigar av ein Rana fritidsbåt produsert frå 2014 og fram til i dag, så høyrer du snart frå produsenten eller seljaren.