Buss sklei av vegen på Radøy - sperra vegen delvis i seks timar

Sannsynlegvis var det glatte vegar som førte til hendinga.