Nye Sletta Landhandleri startar kafé

Har fått serveringsløyve av Radøy kommune og vil etablere 30 sitjeplassar i lokala.