Cato har rusa seg sidan han var 14. No er han blant brukarane på Floenkollektivet og kjempar for å verta rusfri.
Yngve Garen Svardal

– Eg kan ikkje røra alkohol eller noko. Elles går det berre ein veg, rett i døden

Publisert