Rådhuset på Manger: – Me må visa at dei fleste funksjonane og arbeidsplassar blir liggande på Manger

Arbeidet med kva ein skal bruke rådhuset i Manger til heldt fram.