Fryktar for livet i Toskavegen: - At det kjem til å skje ei ulykke er heilt garantert

Sidan 2017 har Kjell Kolstad jobba for å få eit overgangsfelt i Toskavegen. Til trass for at det er vedtatt, er det enno ikkje på plass.