Radøy 3 best på heimebane

Av

Trass ein litt urytmisk periode, vann heimelaget stort.