– Eg testa positivt for korona i går. Eg fekk positivt utslag på ein hurtigtest, og tok deretter ein PCR-test i Fyllingsdalen. Medan eg var der såg eg Brann rykke ned. Så om eg verkar litt deprimert i dag, er det difor.

Slik opna rådmannen orienteringa om koronasituasjonen i Alver under kommunestyremøtet torsdag 16. desember.

På lik linje med andre kommunar er det aukande smitte i Alver:

– Alver, som mange andre kommunar i Norge, har eit stigande og høgt smittenivå. Vi ligg no på det høgaste nivået som vi har gjort i pandemien, ifølge smittetala.

I kommunen er det ein stor del uvaksinerte personar, og då spesielt i aldersgruppa 30–40 år og barn mellom 6–12 år, ifølge rådmannen.

– Men i barnehagane er smitten låg.

Forthun legg til at dei fleste tilfella med kjent smitteveg, er smitte i eigen heim.

– Viruset flyttast med folk, og der folk samlast er det smitterisiko.

Det vart informert om at kommunane i bergensregionen kom til å delta i eit møte med Statsforvaltaren 11.30 torsdag, med omsyn til hjelp frå Forsvaret i vaksineringsarbeidet.

– Det gjer vi også for å få på plass tredje dose så raskt som mogleg. Det andre målet er å redusere kontakt mellom menneske.

Reagerte på karanteneunntak for dei under 18

I orienteringa forklarar Forthun situasjonen rundt karantenereglane.

– Kommuneoverlegen vår reagerte på at alle under 18 år var unnateke karantene. Det gjorde for så vidt andre kommuneoverlegar i bergensområdet også.

Gjennom ein fagleg vurdering av situasjonen var konklusjonen til kommuneoverlege Terese Folgerø at karantenefritaket for dei under 18 år ville vere veldig krevjande å handsame.

For å halde smitta lågast mogleg i aldersgruppa, blei det innført karantenekrav for dei under 18 år i Alver også.