Rådmannen om redninga for kommuneøkonomien: – Ikkje noko vi ønskjer

Rådmannen får refs i kommentarfelta på Facebook etter at forslaga for å redde kommuneøkonomien blei kjent.