Prosjektleiar involvert i granskingssak sluttar i jobben

Hevdar det ikkje er i samanheng med granskingssaka der han har fått kritikk for mellom anna inhabilitet og manglande dokumentasjon.