Prisauke på bussbillettane frå 1. februar

Prisane for Skyss-billettane stiger kommande helg. Men i løpet av våren kan dei komme til å bli lågare enn dei er i dag.